Frankfurt Barfüßerkirche 1628

Op 10 december geeft het Bachkoor Brabant een concert in Breda-Teteringen in het kader van het Telemann jaar. Op het programma onder andere de cantate Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen. Deze cantate , liturgisch bestemd voor de kerkdienst op Nieuwjaarsdag, werd voor de eerste maal op 1 januari 1721 in de Barfüsserkirche in Frankfurt am Main uitgevoerd, en waarschijnlijk tegelijkertijd in de Sankt Georgenkirche te Eisenach.

Frankfurt Barfüßerkirche 1628

Frankfurt Barfüßerkirche 1628

De tekst is van een zekere Gottfried Simonis, een domineeszoon uit de regio Maagdenburg. Naar oude joodse en christelijke overleveringen wordt op 1 januari het Feest van Christus’ besnijdenis (Festo Circumcisionis Christi) gevierd. Omdat dit samenvalt met Nieuwjaarsdag lieten diverse cantatedichters voor deze gelegenheid het openingskoor als een feestelijk danklied beginnen, zoals Simonis dat in deze cantate ook deed met de verzen 21 en 22 uit Psalm 103.

Telemann

Telemann

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=9cxp1W5mJA4]

In de volgende drie recitatieven, drie aria’s en in het slotkoraal greep de dichter terug op enige leidmotieven uit de psalmverzen, waarbij toespelingen op enkele sleutelwoorden uit de complete psalm in de aria’s 3 en 5 klinken en waarbij een opvallend politiek werkende gedachte in de tekst van bijvoorbeeld recitatief 2 (‘Es grünt die Obrigkeit’) niet valt te missen. Dit is niet verwonderlijk, ook als men denkt aan de rol van de feestelijkheden van Nieuwjaar in het stedelijk leven. Telemann voegde in deze jubelende cantate, ter verhoging van de feestvreugde en als onderstreping van de tekst, veel trompetgeschal toe. Vuurwerk dus!

Tekst: Geert van den Dungen.

Bach & Telemann In het kader van het Telemann-jaar 2017

J.S. Bach: Cantate ‘Schwingt freudig euch empor’, BWV 36
G.Ph. Telemann: Cantate ‘Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen’, TWV 1:1061
C.Ph.E. Bach: Magnificat, Wq 215

zondag 10 december 2017, 15.00 uur
Sint Willibrorduskerk
Hoolstraat 13, Breda-Teteringen

Bachkoor Brabant
Barokorkest Florilegium Musicum

Solisten:
Kristen Witmer – sopraan
Oscar Verhaar – countertenor
Sebastian Brouwer – tenor
David Visser – bas
Dirigent: Geert van den Dungen

Entreeprijs: € 23,00, inclusief programmaboekje en consumptie in de pauze.
Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via de pagina Contact en kaarten. Hier vindt u ook meer informatie over de bestelprocedure. Donateurs van het Bachkoor Brabant worden per brief op de hoogte gesteld van dit concert. Zij hebben de mogelijkheid om gereserveerde plaatsen te bestellen. Zie ook Vrienden van het Bachkoor Brabant. De kaarten zijn eveneens verkrijgbaar bij de deelnemers aan dit project en bij onze vaste voorverkooppunten:

Vrije Boekhandel
Veemarktstraat 40, Breda

VVV Breda
Grote Markt 38 & Willemstraat 17-19, Breda

Wijnhuis Oktober
Wilhelminastraat 52 | hoek Baronielaan, Breda
Hier uitsluitend contante betaling mogelijk.