Bachkoor Brabant

Stichting Bachkoor Brabant is in 1986 opgericht als Bach Collegium Breda. Initiatief hiertoe nam dirigent-musicoloog Geert van den Dungen, die de artistieke leiding heeft.

Het Bachkoor Brabant wordt elk jaar na audities samengesteld uit getalenteerde én ervaren amateurkoristen uit Noord-Brabant en Vlaanderen. Dit zorgt voor kwalitatief goede en gebalanceerde uitvoeringen. Door deze werkwijze is het ook mogelijk om de juiste zangers bij het juiste project te betrekken.

Het Bachkoor Brabant houdt zich projectmatig bezig met het uitvoeren van Bachs koormuziek zoals de Matthäus Passion (sinds 1993) en de Johannes Passion. Daarnaast staan er regelmatig koorwerken van componisten die een muziekhistorische relatie met Bach hebben op het programma.

Tot het vaste repertoire van het Bachkoor Brabant behoren tevens Bachs Weihnachts Oratorium, Hohe Messe, Magnificat en diverse cantates en motetten. Bij de uitvoering van haar Bachprojecten werkt het koor vanaf 1989 nauw samen met het Barokorkest Florilegium Musicum.

“Bach sollte nicht Bach,

sondern Meer heißen.”

Ludwig van Beethoven

Internationaal

Het Bachkoor Brabant maakte meerdere succesvolle concertreizen naar Duitsland, met concerten in Eisenach, Erfurt, Weimar, Mühlhausen, Leipzig, Dresden, Berlijn, Lübeck, Hamburg, Lüneburg. In 2015 reisde het koor naar Spanje, Andalusië, met concerten in o.a. Malaga en Cordoba.

Prijzen

In 1996 en 1999 behaalde het koor eervolle tweede prijzen tijdens internationale koorfestivals in Jeruzalem en Verona. In 2011 bracht het koor ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum de cd ‘Gib dich zufrieden’ uit met daarop een aantal motetten uit het Altbachisches Archiv (Berlijn) en de Düben Collectie (Uppsala, Zweden).

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is de muziek van Johann Sebastian Bach een opvallende plaats te geven in het muziekleven van de provincie Noord-Brabant. Hierbij wordt een hoog muzikaal niveau nagestreefd.

Bach - Over Ons - Koor

Artistieke leiding

Het Bachkoor Brabant wordt vanaf de oprichting door dirigent-musicoloog Geert van den Dungen geleid. Hij is vaste dirigent van het Bachkoor Brabant, het Kamerkoor Cantecleer, het Concertkoor Breda en het Rotterdams Vocaal Ensemble; tevens vervult hij regelmatig gastdirecties bij diverse professionele ensembles en orkesten. Momenteel werkt hij aan de Universiteit van Amsterdam aan een proefschrift over de Joodse componist Sem Dresden.

Als dirigent specialiseerde Geert van den Dungen zich in de koormuziek van Johann Sebastian Bach en het Europese a-cappellarepertoire. Enkele Nederlandse componisten, onder wie Albert de Klerk en Jos van Amelsvoort, droegen koorwerken aan hem op. Geert van den Dungen behaalde diverse prijzen op nationale en internationale koorfestivals, maakte talrijke opnamen voor radio, televisie en cd en dirigeerde in vele Europese landen, Israël en de Verenigde Staten.

Geert van den Dungen

Bestuur

Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen en vacatiegeld. Onkosten worden wel vergoed.

Leo Andriessen
voorzitter

Annemieke Lagerberg
secretaris

Annemargreet Luijckx
vicevoorzitter

Jan van Gurp
penningmeester

Esther van der Ham
pr, communicatie &
website

Publicaties

Publicaties van het Bachkoor Brabant vindt u hier.

 

Bach - Over Ons - Koor

Nieuws

Het laatste nieuws over het Bachkoor Brabant vindt u hier.