Vrienden van het Bachkoor Brabant

De Stichting Vrienden van het Bachkoor Brabant is opgericht op 21 januari 1987. In de afgelopen jaren is gebleken dat de financiële steun van vrienden/donateurs onmisbaar is.

Mede dankzij de jaarlijkse donaties heeft de Stichting Bachkoor Brabant haar doelstelling kunnen verwezenlijken, namelijk de muziek van J.S. Bach een opvallende plaats geven in het Brabantse muziekleven.

“Bach ist Anfang

und Ende

aller Musik.”

Max Reger

Word ook vriend van het Bachkoor Brabant

Als u ook vindt dat de stichting op de ingeslagen weg moet doorgaan,
nodigen wij u uit om vriend/donateur te worden van het Bachkoor Brabant
door betaling van minimaal € 25,00 per jaar.

15% korting

U heeft dan recht op een korting van 15% op één plaatsbewijs van de door de Stichting Bachkoor Brabant georganiseerde activiteiten. Daarnaast kunt u plaatsen reserveren voor twee personen in het voor donateurs bestemde vak in het voorste gedeelte van de uitvoeringslocatie.

Aanmelden als vriend/donateur

Bij het secretariaat van de Stichting Vrienden van het Bachkoor Brabant kunt u zich telefonisch of per e-mail aanmelden als vriend/donateur.

Secretariaat

Viveslaan 40
4834 XW Breda
T +31 (0)76 565 34 31
vrienden@bachkoorbrabant.nl

IBAN NL10 RABO 0104 6424 08
RSIN 8132.51.680
KvK 41104525

Onze trouwe sponsoren

Deze bedrijven en instanties ondersteunen de Stichting Bachkoor Brabant.
Wilt u ook onze projecten financieel ondersteunen? Neem dan contact op
met ons secretariaat, graag bespreken we met u de mogelijkheden.

hoofdsponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

Sponsoren foto 2