Audities

Het Bachkoor Brabant wordt elk jaar per project na audities samengesteld uit jonge, getalenteerde én ervaren amateurkoristen. Door het auditiesysteem worden de muzikale kwaliteiten van het koor gegarandeerd.

De grootte en samenstelling van het koor zijn afhankelijk van het uit te voeren koorwerk en worden door de dirigent bepaald.

Van de deelnemers aan de projecten wordt verwacht dat zij zich zelfstandig het notenbeeld eigen kunnen maken, zodat in een zo kort mogelijke repetitietijd de hoogst haalbare kwaliteit kan worden bereikt. Tijdens de repetities wordt vooral aandacht besteed aan de muzikale interpretatie van de uit te voeren composities.

In april 2024 worden de audities gehouden voor het seizoen 2024-2025 van het Bachkoor Brabant. De auditie bestaat uit een test waaruit moet blijken of de kandidaat een gezonde zangstem heeft, vertrouwd is met muzieknotatie en gevoel heeft voor ritme en melodie. Elke auditie duurt ongeveer tien minuten.

De auditiedata zijn:
woensdag 10 april 19.00-22.30 uur
donderdag 11 april 19.00-22.30 uur
vrijdag 12 april 19.00-22.30 uur
woensdag 17 april 19.00-22.30 uur
donderdag 18 april 19.00-22.30 uur

Alle audities vinden plaats in de Waalse Kerk, Catharinastraat 83, Breda.

 

De auditiefolder met alle informatie over de projecten vindt u hier. De voorlopige data voor de repetities en uitvoeringen in het zangjaar 2024-2025 vindt u hier.

Neemt u naar uw auditie het ingevulde en ondertekende auditieformulier mee? U vindt het hier.

Heeft u belangstelling, wilt u meer informatie of wilt u auditie doen? Dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@bachkoorbrabant.nl.

 

“Das ist doch

einmal etwas,

aus dem sich

etwas lernen lässt.”

Wolfgang Amadeus Mozart

Deelnemersbijdragen

De deelnemersbijdragen voor de projecten in seizoen 2023-2024 zijn als volgt:
Messiah: € 80,00.
Johannes Passion: € 70,00.
Matthäus Passion: € 75,00.

De deelnemersbijdragen voor de projecten in seizoen 2024-2025 zijn als volgt:
Maria Vespers: € 80,00.
Johannes Passion: € 70,00.
Matthäus Passion: € 75,00.

Studenten krijgen 50 procent korting op bovengenoemde bedragen. Het Bachkoor Brabant doet mee aan de BredaPasregeling van de gemeente Breda. Een bijdrage in de kosten vraagt u zelf terug bij de gemeente. Zie voor meer informatie hierover www.breda.nl/voordeel-bredapas

Zie Contact & kaartverkoop voor onze bankgegevens.

 

Repetities

De repetities zijn vrijwel altijd op woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in de Waalse kerk, Catharinastraat 83 te Breda. De vaste co-repetitor Ben Martin Weijand (piano) zal de meeste repetities muzikaal ondersteunen.

Tip: bezoek de (Engelstalige) website www.cyberbass.com voor oefenbestanden voor de verschillende stemmen. Dit zijn de zogenaamde ‘MIDI-bestanden’.

 

Repetitie- en concertschema van het Bachkoor Brabant seizoen 2024-2025

Alle data en locaties zijn onder voorbehoud.