Audities

Het Bachkoor Brabant wordt elk jaar per project na audities samengesteld uit jonge, getalenteerde én ervaren amateurkoristen. Door het auditiesysteem worden de muzikale kwaliteiten van het koor gegarandeerd.

De grootte en samenstelling van het koor zijn afhankelijk van het uit te voeren koorwerk en worden door de dirigent bepaald.

Van de deelnemers aan de projecten wordt verwacht dat zij zich zelfstandig het notenbeeld eigen kunnen maken, zodat in een zo kort mogelijke repetitietijd de hoogst haalbare kwaliteit kan worden bereikt. Tijdens de repetities wordt vooral aandacht besteed aan de muzikale interpretatie van de uit te voeren composities.

In het voorjaar worden de audities gehouden voor het nieuwe seizoen van het Bachkoor Brabant. De data worden nog bekend gemaakt. De auditie bestaat uit een test waaruit moet blijken of de kandidaat een gezonde zangstem heeft, vertrouwd is met muzieknotatie en gevoel heeft voor ritme en melodie. Elke auditie duurt ongeveer tien minuten.

Heeft u belangstelling, wilt u meer informatie of wilt u auditie doen? Dan kunt u een e-mail sturen aan het secretariaat.

Folder en formulieren
De auditiefolder met alle gegevens van het seizoen 2019-2020 is hier te bekijken.

Wilt u dit formulier ingevuld meenemen naar de auditie? Alvast bedankt!

“Das ist doch

einmal etwas,

aus dem sich

etwas lernen lässt.”

Wolfgang Amadeus Mozart

Repetities

De repetities zijn vrijwel altijd op woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in de Waalse kerk, Catharinastraat 83-bis te Breda.
De vaste co-repetitor Ben-Martin Weijand (piano) ondersteunt ongeveer de helft van het aantal repetities van een project.

Tip: bezoek de (Engelstalige) website www.cyberbass.com/ voor oefenbestanden voor de verschillende stemmen. Dit zijn de zogenaamde ‘MIDI-bestanden’.

Datum Project Dag Repetitie / Concert Locatie
Er staan momenteel geen repetities op de planning.

Deelnemersbijdragen

Momenteel zijn er vanwege de coronamaatregelen geen projecten gepland.

Het Bachkoor Brabant doet mee aan de BredaPasregeling van de gemeente Breda. Een bijdrage in de kosten vraagt u zelf terug bij de gemeente. Zie voor meer informatie hierover www.breda.nl/voordeel-bredapas

Zie Contact & Kaartverkoop voor onze bankgegevens.