Bachkoor Brabant is een projectkoor dat zich bezig houdt met het uitvoeren van de koormuziek van J.S. Bach en van componisten die een muziekhistorische relatie met hem hebben.
Beschrijving
Het Bachkoor Brabant wordt elk jaar per project na audities door de artistiek leider en dirigent Geert van den Dungen samengesteld uit jonge, getalenteerde én ervaren amateurkoristen uit Noord-Brabant en Vlaanderen. Het koor houdt zich projectmatig bezig met het uitvoeren van Johann Sebastian Bachs koormuziek, onder andere motetten, cantates, passionen en missen. Daarnaast staan er regelmatig koorwerken van componisten die een muziekhistorische relatie met J.S. Bach hebben op het programma.

Tot het vaste repertoire behoren J.S. Bachs Weihnachts-Oratorium, Hohe Messe, Magnificat, Johannes- en Matthäus Passion en diverse cantates en motetten.

Sinds 1989 werkt het Bachkoor Brabant bij de uitvoering van haar projecten nauw samen met het professionele Barokorkest Florilegium Musicum. Daarnaast worden voor deze projecten professionele vocale solisten gecontracteerd.

In 1992 verscheen onder de titel Van Sweelinck naar Bach een live opgenomen cd met medewerking van de organist Jaap Hillen.

In 1994, 2000 en 2005 maakte het Bachkoor Brabant succesvolle Bach-reizen met concerten in Mühlhausen, Weimar, Leipzig, Dresden en Berlijn; in 1996 en 1999 behaalde het koor eervolle tweede plaatsen tijdens internationale koorfestivals in Jeruzalem en Verona.