In het project ‘Bachs grenzeloze muzikale invloeden’ van het Bachkoor Brabant worden vanuit de muziekhistorische lijn Palestrina-Monteverdi-Bach diverse polyfone dwarsverbanden aangebracht. Zowel de participanten als de concertbezoekers krijgen op een verrassende wijze een grensverleggende kijk op Bachs langdurige invloeden op de Europese muziekgeschiedenis aangereikt, onder meer door vergelijkingen te trekken met muziek van componisten uit latere perioden.

Bach door Andy Warhol. Bachs Grenzeloze muzikale invloeden: Bachkoor Brabant

Bach door Andy Warhol. Bachs Grenzeloze muzikale invloeden: Bachkoor Brabant

Johann Sebastian Bach (1685-1750) was een groot liefhebber van het Palestrina-contrapunt, de toepassing van de theorie van de polyfonie zoals de Italiaanse grootmeester G.P. da Palestrina die in de 16de eeuw praktiseerde. Bach heeft dit lange tijd als volmaakt beschouwde contrapunt gebruikt als basis voor de ontwikkeling van zijn eigen magistrale meerstemmigheid, die men in zijn vocale oeuvre kan bewonderen. En hij was niet de enige componist: Claudio Monteverdi (1567-1643) bijvoorbeeld was hem hierin al voorgegaan.

In dit programma hoort men koorwerken van componisten, die zich bijna dagelijks met de muziek van Bach bezighielden (zoals Barber). Muziek van componisten die de ontwikkeling van vocale compositievormen als het motet en het koraal vanuit de stijl van Bach levend hielden (Mendelssohn en Brahms). En ook componisten die zich gewoonweg door de muziek van Bach lieten inspireren.

Mozart bij Bachs Grenzeloze muzikale invloeden: Bachkoor Brabant
Mozart bij Bachs Grenzeloze muzikale invloeden: Bachkoor Brabant

 

Naast muziek van Bach, onder meer het prachtige motet Lobet den Herrn, staan er werken geprogrammeerd van Palestrina, Monteverdi,  Mozart, Mendelssohn, Brahms en Liszt; en ook van de 20ste-eeuwse componisten Zoltán Kodály, Hugo Distler, Samuel Barber, Henk Badings en Knut Nystedt. Hiermee krijgt men een goede indruk van de tijdloze en universele waarden, die de muziek van Bach in zich heeft.

Grensverleggend is ook het aandeel van de jonge, virtuoze accordeonist Vincent van Amsterdam, die dit jaar zijn studie aan het Fontys Conservatorium in Tilburg uitmuntend afsloot. Hij zal in het programma niet alleen solistisch optreden met werk van onder anderen Bach, maar het instrument ook laten horen als begeleiding in Bach en Rossini (Kyrie uit de Petite Messe Solennelle).

Bachs Grenzeloze muzikale invloeden: Bachkoor Brabant
Mozart bij Bachs Grenzeloze muzikale invloeden: Bachkoor Brabant

 Als extra dimensie is tijdens de concerten tevens een expositie te zien van schilderijen, tekeningen en gouaches die enkele professionele Brabantse kunstenaars tijdens de laatste repetities van dit project, beïnvloed en geïnspireerd door de muzikale inhoud van het programma, zullen worden vervaardigd.

Concerten:    

vrijdag 10 oktober 2014
Vredeskerk, Rulstraat 6, Oosterhout

zaterdag 11 oktober 2014
Laurentiuskerk Breda

Beide concerten beginnen om 20.00 uur.

Kaarten kosten € 15.
Dit is inclusief het programmaboekje en een consumptie.
De kaartverkoop start eind augustus.

 tekst: Geert van den Dungen