werkdag Bachkoor Brabant in de Lutherse Kerk

Het Bachkoor Brabant verzorgt dit jaar een programma in het kader van de Open Monumentendag. Dit programma wordt twee keer uitgevoerd op zondag 11 september, namelijk om 13.00 uur en 14.30 uur in de Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 (Breda Centrum). Het koor zal wereldlijke en geestelijke liederen zingen die het eerder ten gehore heeft gebracht tijdens de koorreis naar Andalusië. Een leuke kans om dit verrassende programma in de eigen stad te komen beluisteren. De toegang is gratis, het optreden duurt ongeveer een half uur.

werkdag Bachkoor Brabant in de Lutherse Kerk

werkdag Bachkoor Brabant in de Lutherse Kerk

De Lutherse Kerk

De Lutherse Kerk is de enige nog bestaande schuilkerk in Breda die nog dienst doet als kerk. Het gebouw staat verborgen achter de huizen aan de Veemarkstraat. Door stadsgids Jan Korebrits zal meer verteld worden over de geschiedenis van dit bijzondere gebouw.

Bachkoor Brabant

Het Bachkoor Brabant wordt elk jaar na audities samengesteld uit jonge, getalenteerde én ervaren amateurkoristen uit Noord-Brabant en Vlaanderen. Dit zorgt voor kwalitatief goede en gebalanceerde uitvoeringen. Door deze werkwijze is het ook mogelijk om de juiste zangers bij het juiste project te betrekken.

Het Bachkoor Brabant houdt zich projectmatig bezig met het uitvoeren van Bachs koormuziek zoals de Matthäus Passion (sinds 1993) en de Johannes Passion. Daarnaast staan er regelmatig koorwerken van componisten die een muziekhistorische relatie met Bach hebben op het programma.

Meer informatie is te vinden op de website van de Open Monumentendag http://www.openmonumentendagbreda.nl/aanbod/bachkoor-brabant/

Meer informatie over de muziek en het Bachkoor Brabant is te vinden op het blog, http://blog.bachkoorbrabant.nl/

open monumentendag breda

open monumentendag breda