Bach Vocalistenconcours Brabane

Het Bachkoor Brabant organiseert het Bach Vocalistenconcours Brabant voor jonge zangers, amateurzangers en conservatoriumstudenten. Het koor werkt samen met Fontys Conservatorium Tilburg en Centrum voor de Kunsten Nieuwe Veste Breda.

Dit samenwerkingsverband van drie in de provincie Noord-Brabant gevestigde muzikale organisaties/instituten beoogt de vocale muziek van de componist Johann Sebastian Bach (1685-1750) bij nieuwe generaties zangtalent nadrukkelijk in beeld te brengen door middel van de realisering van een vocalistenconcours voor jonge zangers. In breder perspectief wordt hiermee aangesloten bij de grote Bachtraditie die Nederland rijk is sinds het einde van de 19de eeuw. De historisch verantwoorde uitvoeringspraktijk van deze muziek is een belangrijk cultureel erfgoed, waarmee de Nederlandse muziekcultuur wereldwijde faam heeft verworven. De organiserende instanties vinden het belangrijk dat dit wordt doorgegeven in het Nederland van de 21ste eeuw.

Het Bach Vocalistenconcours Brabant heeft twee openbare rondes voor conservatoriumstudenten gepland waarbij u van harte welkom bent.

Tweede ronde – halve finale zaterdag 17 september 2016 van 10:00 tot 16:00 uur
Fontys Conservatorium Tilburg, Zwijsenplein 1, 5038 TZ Tilburg

De halve finale voor conservatoriumstudenten vindt plaats op zaterdag 17 september 2016 in muziekzaal A0.16 van het Fontys Conservatorium Tilburg. Deze ronde is openbaar.
Het programma start om 10.00 uur met een openingswoord van de voorzitter van Bachkoor Brabant en om 10.15 uur is de eerste van de 13 kandidaten aan de beurt.
De deelnemers presenteren aan de vakjury en aan het publiek een aria uit het Magnificat van J.S. Bach en een vrij werk, eveneens van J.S. Bach.

Finale – zaterdag 8 oktober 2016 van 19.00 tot 22:00 uur
Fontys Conservatorium Tilburg, Zwijsenplein 1, 5038 TZ Tilburg

De finalisten zingen een verplicht werk uit het Magnificat van J.S. Bach en een vrij werk van J.S. Bach naar eigen keuze. Ook de finale is openbaar. De winnaars van het concours zijn de solisten tijdens de uitvoering van het Magnificat door het Bachkoor Brabant op 15 oktober a.s. in de Heikese kerk in Tilburg.

Bach Vocalistenconcours Brabant

Bach Vocalistenconcours Brabant