Op zondag 27 oktober 2013 staat het concert op het programma met muziek van Bach en zijn collega’s uit Dresden.

Dit concert belooft een artistiek hoogstaande en interessante uitvoering van onbekende geestelijke composities uit de Duitse barokperiode te worden. Hierin wordt de componist Johann Sebastian Bach (1685-1750) terzijde gestaan door minder bekende tijdgenoten als Johann David Heinichen, Jan Dismas Zelenka en Johann Adolf Hasse.

Ten tijde van zijn cantorschap in Leipzig (1723-1750) had Bach regelmatig contact met deze muzikale collega’s uit de stad Dresden, waar de kunstzinnige en pronkzuchtige keurvorst van Saksen (tevens koning van Polen) zetelde. Deze had hoogwaardige musici in dienst, met wie Bach interessante ideeën en composities heeft uitgewisseld. Ook schijnt Bach zelf wel oren naar zo’n vorstelijke functie te hebben gehad, maar verder dan een titel als ‘koninklijk componist’ is hij nooit gekomen. Van Bachs Dresdener collega’s voert het Bachkoor Brabant composities uit, die zeer zelden te horen zijn in ons land. Onbekende parels uit het vocale barokrepertoire.

Johann David Heinichen (1683-1729) was van 1716 tot zijn dood werkzaam als kapelmeester en hofcomponist in dienst van August de Sterke in Dresden, een prestigieuze baan voor een musicus in het toenmalige Duitse gebied. De Lutheraan Heinichen componeerde in die periode prachtige katholieke kerkmuziek, waaronder het Magnificat in A. Ook schreef hij nog twee belangwekkende tractaten over de uitvoeringspraktijk van barokmuziek.

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) kwam vanuit Praag naar Dresden om er contrabassist in het hoforkest te worden onder leiding van Heinichen. Na diens dood werd Zelenka zijn opvolger als dirigent en kerkcomponist. Bach schatte hem hoog in als componist en had vriendschappelijke contacten met hem. Zelenka componeerde zijn Dixit Dominus  in 1726, toen hij de zieke Heinichen regelmatig als dirigent verving. Deze feestelijke vesperpsalm in D majeur zal als concertopening klinken.

Johann Adolf Hasse (1699-1783) werkte tussen 1730 en 1763 als componist en dirigent van de hofopera in Dresden. Hij componeerde vele opera’s in Italiaanse stijl, die door Bach regelmatig zijn beluisterd in Dresden.  Zijn kerkmuziek schreef Hasse meestal in Venetië, waar hij gelijktijdig met Dresden een functie als maestro di cappella had. Het in dit concert geprogrammeerde Miserere in c mineur is een door Hasse zelf voor Dresden bewerkte versie van het origineel voor meisjesstemmen.

Van Johann Sebastian Bach, de grote meester zelf, staat de Missa, BWV 235 op het programma, één van de vier zogenoemde Lutherse missen. Deze minder bekende korte missen bevatten van het ordinarium, de vaste terugkerende misteksten, alleen het Kyrie en Gloria. De Mis in g mineur is een parodiemis, waarin Bach in vier van de zes delen gebruik maakte van eerder gecomponeerde muziek voor zijn cantate Es wartet alles auf dich, BWV 187. Een destijds zeer gangbaar procedé.

Toelichting: Geert van den Dungen

Deze prachtige muziek zal worden uitgevoerd door het Bachkoor Brabant en het barokorkest Florilegium Musicum onder leiding van dirigent Geert van den Dungen. Vocale solisten zijn Charlotte Munnik (sopraan), Oscar Verhaar (countertenor), Lior Leibovici  (tenor) en Daniël Hermán-Mostert (bas).

Bachkoor Brabant tijdens de zitrepetitie voorafgaand aan de Johannes Passion in de Martinuskerk Princenhage

Bachkoor Brabant tijdens de zitrepetitie voorafgaand aan de Johannes Passion in de Martinuskerk Princenhage in april 2013. Het concert op 27 oktober zal in dezelfde kerk plaatsvinden.